Special offer
NORDIC edition booster packs - EURO 2020
NORDIC edition booster packs - EURO 2020

€1.84

Regular price: €2.32

szt.
Booster Packs - PREMIER LEAGUE 2021 - 2022
Booster Packs - PREMIER LEAGUE 2021 - 2022

€1.28

Regular price: €1.86

szt.
COUNTDOWN CALENDAR 135 cards 2024 PREMIER LEAGUE
COUNTDOWN CALENDAR 135 cards 2024 PREMIER LEAGUE

€30.00

Regular price: €39.30

szt.
2024 TOP CLASS - set 37 cards HOLO GIANTS
2024 TOP CLASS - set 37 cards HOLO GIANTS

€81.16

Regular price: €116.05

ALBUM + 2 x TINS BIG + pocket 2024 PREMIER LEAGUE
ALBUM + 2 x TINS BIG + pocket 2024 PREMIER LEAGUE

€29.77

Regular price: €36.98

szt.
MEGA STARTER PACK Album 3 packs + 3 Holo cards - TOP CLASS 2023
MEGA STARTER PACK Album 3 packs + 3 Holo cards - TOP CLASS 2023

€12.56

Regular price: €13.95

szt.
2024 TOP CLASS DELUXE Album Ultra Pro
2024 TOP CLASS DELUXE Album Ultra Pro

€13.95

Regular price: €30.00

szt.
2024 FIFA Album Starter Pack 3 + 4 Limited Haaland Vini Jr.
2024 FIFA Album Starter Pack 3 + 4 Limited Haaland Vini Jr.

€12.79

Regular price: €20.70

szt.
2024 FIFA NORDIC Edition BOOSTER PACKS
2024 FIFA NORDIC Edition BOOSTER PACKS

€1.51

Regular price: €2.07

szt.
4 x BIG TIN full set 2024 PREMIER LEAGUE
4 x BIG TIN full set 2024 PREMIER LEAGUE

€67.21

Regular price: €81.16

szt.
2023 TOP CLASS Starter Pack Album 2 + 2 Holo Giants
2023 TOP CLASS Starter Pack Album 2 + 2 Holo Giants

€10.47

Regular price: €16.05

szt.
46 cards BLISTER  - PREMIER LEAGUE 2021 - 2022
46 cards BLISTER - PREMIER LEAGUE 2021 - 2022

€10.47

Regular price: €18.37

szt.
Product of the Day
NORDIC edition booster packs - EURO 2020
NORDIC edition booster packs - EURO 2020

€1.84

Regular price: €2.32

szt.
2021 KICK OFF - GIFT BOX XXL Limited  NORDIC
2021 KICK OFF - GIFT BOX XXL Limited NORDIC

€20.70

Regular price: €32.33

NORDIC 2021 KICK OFF -  BIG TIN  - UEFA EURO 2020
NORDIC 2021 KICK OFF - BIG TIN - UEFA EURO 2020

€16.28

Regular price: €25.35

szt.
NORDIC 2021 KICK OFF -  pocket TIN - UEFA EURO 2020
NORDIC 2021 KICK OFF - pocket TIN - UEFA EURO 2020

€7.91

Regular price: €12.56

szt.
 NORDIC Booster Packs 2021 KICK OFF Euro
NORDIC Booster Packs 2021 KICK OFF Euro

€1.39

Regular price: €2.09

szt.
RODO - Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności została sporządzona przez Kenobi Wojciech Chrobot NIP:663-143-00-61 Regon 260160618 (zwanego dalej fantop.pl) , jako administratora danych osobowych zebranych na stronie sklepu internetowego www.fantop.pl , przekazanych bezpośrednio przez użytkowników lub wynikających z procesu rejestracji w naszych sklepie internetowym.

Przykładamy dużą wagę do prywatności użytkowników. Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji, aby dokonać dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego wyboru, gdy zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych lub ich części, aby zalogować się do naszych aplikacji naszego sklepu internetowego lub gdy Państwa dane osobowe okażą się niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pomocą aplikacji sklepu (np. zakupu produktów lub usług).

Dane osobowe zebrane poprzez sklep internetowy przedstawione są poniżej.

Imię, nazwisko, dane kontaktowe i inne dane osobowe

Tworząc konto, aby zalogować się do sklepu, fantop.pl może poprosić o następujące dane osobowe: imię, nazwisko , dane kontaktowe, adres oraz kraj zamieszkania. Mogą Państwo zostać również poproszeni o podanie innych danych osobowych, takich jak: adres dostawy, wybór metody płatności , przy okazji każdego zakupu towarów i/lub usług.

Niektóre sekcje aplikacji mogą zawierać puste pola tekstowe, za pośrednictwem których można przekazać fantop.pl informacje mogące zawierać dane osobowe. W tych pustych polach można przekazać (nawet przypadkowo) różne rodzaje danych osobowych, takie jak poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, jak również dane genetyczne, dane biomedyczne, które mogą pozwolić na jednoznaczną identyfikację konkretnej osoby, dane związane ze zdrowiem lub życiem  i orientacją seksualną etc...

Fantop.pl prosi o nie ujawnianie żadnych takich danych, chyba że okażą się one niezbędne, by zająć się żądaniem wysłanym do nas przez Państwa. Jako że przekazywanie takich danych jest, jak zostało to stwierdzone, zupełnie opcjonalne, po przekazaniu takich danych fantop.pl będzie mogło przetwarzać takie dane tylko za Państwa wyraźną zgodą i zgodnie z obecnym ustawodawstwem. W związku z tym fantop.pl podkreśla znaczenie wyrażenia wyraźnej zgody na przetwarzanie tych konkretnych kategorii danych osobowych, gdyby zdecydowali się Państwo na ich przekazanie.

Dane osobowe stron trzecich

Jak określono w poprzednim paragrafie, wpisując tekst w pustych polach aplikacji możliwe jest przekazanie dowolnego rodzaju wiadomości, również danych osobowych dotyczących innych osób. W każdym z takich przypadków, staną się Państwo samozwańczymi administratorami danych i będą Państwo musieli przejąć wszystkie istotne zobowiązania prawne oraz odpowiedzialność. W związku z tym zobowiązują się Państwo zwolnić fantop.pl z odpowiedzialności z tytułu konfliktów, roszczeń, występowania o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku przetwarzania danych itp., które mogłoby zostać wystosowane względem fantop.pl ze strony osób, których dane osobowe zostały przekazane przez Państwa niezgodnie z właściwymi zasadami ochrony danych osobowych.

Jako że w takich przypadkach fantop.pl nie otrzymuje tych informacji bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (lecz pośrednio od Państwa), gwarantują Państwo, że to konkretne przetwarzanie danych oparte jest na zgodzie osób, których dane dotyczą lub innych odpowiednich podstawach prawnych, które uzasadniają przetwarzanie informacji, o których mowa.

Dane nawigacyjne i pliki cookie

System i oprogramowanie komputerowe używane podczas korzystania z aplikacji pozyskują podczas normalnego działania niektóre dane osobowe, których przekazanie jest nierozerwalnie związane z protokołami komunikacji w Internecie. Mowa o informacjach, które nie są zbierane przez fantop.pl w celu przypisania ich do konkretnych zidentyfikowanych osób, których dane dotyczą, lecz które, ze względu na swój charakter, mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi otrzymanymi przez strony trzecie, pozwolić na identyfikację osób, których dane dotyczą. Do tej kategorii danych zalicza się adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z aplikacją, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zapytań, godziny zapytań, sposoby składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej przez serwer (otrzymanie odpowiedzi, błąd itd.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i komputerem użytkownika.

Dane te służą wyłącznie do pozyskania anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem aplikacji, aby sprawdzić jej prawidłowe funkcjonowanie i zidentyfikować anomalie i/lub nadużycia. Dane te przechowywane są nie dłużej niż siedem dni, poza wyjątkami, gdy są wykorzystywane do stwierdzenia odpowiedzialności na wypadek ewentualnych przestępstw informatycznych.

Informacje na temat wykorzystywania plików cookie są dostępne w dalszej części opisu naszej polityki Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia

Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupu towarów lub usług z naszej aplikacji.

CELE PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH :

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • umożliwienie wykonania operacji ściśle związanych i niezbędnych do zarządzania relacjami z Państwem, takich jak odpowiadanie na pytania otrzymane za pomocą formularzy kontaktowych; pomoc w razie utraty danych do logowania/hasła na potrzeby konta osobistego w aplikacji; realizacja umowy sprzedaży towarów i/lub usług; zarządzanie i wykonywanie zamówień za pomocą platform E-Commerce; umożliwienie ustalenia chronologii zakupów; zapewnienie dostarczenia zakupionych produktów i śledzenie statusu zamówienia; umożliwienie wzięcia udziału w grach, inicjatywach, konkursach i wydarzeniach z nagrodami (Świadczenie usług);
 • umożliwienie prawidłowego wykonania zobowiązań umownych wobec Państwa i wzajemnie (Zobowiązania umowne);
 • przestrzeganie przepisów prawa, regulacji i legislacji UE lub przepisów wydanych przez organy upoważnione przez prawo oraz przepisów wydanych przez organy nadzoru i kontroli, jak również umożliwienie zachowania zgodności z przepisami podatkowymi (Zgodność z przepisami prawa);
 • przeprowadzanie kampanii promocyjnych, handlowych oraz marketingowych, a także przeprowadzanie badania rynku za pomocą automatycznych systemów bez ingerencji operatora (np. e-mailem) lub za pomocą tradycyjnej formy kontaktu, np. pocztą; przeprowadzanie badania satysfakcji klienta (poprzez wysyłanie kwestionariuszy, przeprowadzanie ankiet lub sondaży.
 • wysyłanie bezpośrednich informacji marketingowych lub promocyjnych za pomocą e-maila odnośnie do produktów lub usług podobnych do zakupionych przez Państwa za pomocą aplikacji sklepu internetowego fantop.pl
 • organizacja grup użytkowników poprzez przetwarzanie danych przekazanych przez nich, aby nie wysyłać ogólnych informacji handlowych i promocyjnych do wszystkich użytkowników w sposób niejasny. Pozwala nam to na pogrupowanie użytkowników i stworzenie grup użytkowników ze względu na wspólne cechy, takie jak kraj pochodzenia, język, płeć, poprzednie zakupy itp. Umożliwia nam to na wysyłanie informacji handlowych - za pomocą automatycznych systemów bez ingerencji operatora (np. e-mailem) lub za pomocą tradycyjnej formy kontaktu, np. pocztą - które są jak najbardziej odpowiednie i w sposób jak najmniej inwazyjny, ograniczając do minimum sytuację otrzymania informacji będącej poza obszarem zainteresowania (Profilowanie).

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych, obowiązkowe/opcjonalne przepisy dotyczące danych osobowych oraz konsekwencje w razie braku przekazania danych osobowych

Podstawa prawna na potrzeby przetwarzania danych osobowych, zgodnie z celami ustalonymi we wcześniejszej sekcji niniejszej Polityki prywatności („Cele przetwarzania danych”) jest następująca. Przepisy dotyczące danych osobowych i związane z nimi procesy na cele związane ze świadczeniem usług i zobowiązaniami umownymi są ściśle funkcjonalne w zakresie wykonywania żądanych usług i poprawnego wykonania stosunku umownego z Państwem i z tego względu stanowią warunek konieczny do ustanowienia stosunków umownych i podstaw prawnych na cele przetwarzania. Tym samym brak podania danych osobowych niezbędnych do tego celu lub nieścisłości w podanych danych, sprawi, że fantop.pl nie będzie w stanie wykonać usługi i stosunku umownego i uzasadni odmowę ich wykonania przez fantop.pl.

Przekazanie danych osobowych i ich przetwarzanie na cele zgodności z przepisami prawa są niezbędne, by fantop.pl mogło przestrzegać swoich zobowiązań prawnych. Po przekazaniu danych osobowych fantop.pl, musimy przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, włączając w to przechowywanie i informowanie właściwych organów o przestrzeganiu zobowiązań podatkowych, celnych i innych.

Przekazanie danych osobowych i ich przetwarzanie na cele marketingowe oparte są na Państwa wyraźnej zgodzie wyrażonej w odpowiednim polu. Nie są Państwo zobligowani do udzielenia takiej zgody fantop.pl, a po jej udzieleniu mogą Państwo się z niej wycofać w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji (innych niż zaprzestanie otrzymywania informacji marketingowych od fantop.pl). Mogą Państwo wycofać zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Prawa osoby, której dane dotyczą” niniejszej Polityki prywatności.

Przekazanie danych osobowych i ich przetwarzanie na cele związane z Miękkim spamem oparte są na uzasadnionym interesie fantop.pl, aby za pomocą e-maila wysyłać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług zakupionych przez Państwa wcześniej za pomocą naszej aplikacji. Można zrezygnować z otrzymywania takich informacji bez ponoszenia żadnych konsekwencji (innych niż brak możliwości otrzymywania dalszych informacji tego typu od fantop.pl), używając linka znajdującego się u dołu każdej wiadomości e-mail otrzymanej w tym celu.

Przekazanie danych osobowych i ich przetwarzanie na cele profilowania oparte są na Państwa wyraźnej zgodzie wyrażonej w odpowiednim polu. Nie są Państwo zobligowani do udzielenia takiej zgody fantop.pl, a po jej udzieleniu, mogą Państwo się z niej wycofać w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji (innych niż brak możliwości korzystania z personalizowania ofert marketingowych od fantop.pl). Mogą Państwo wycofać zgodę postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Prawa osoby, której dane dotyczą” niniejszej Polityki prywatności.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe zostaną podane do wiadomości personelowi fantop.pl odpowiedzialnemu za zarządzanie aplikacją i za jej rozwój, który jest upoważniony do ich przetworzenia w celach wymienionych powyżej i który zobowiązał się do dotrzymania poufności lub w inny sposób otrzymał prawny obowiązek dotrzymania poufności.

Dane osobowe zostaną udostępnione stronom trzecim, wyznaczonym jako Podmioty przetwarzające dane w imieniu fantop.pl (np., dostawcom, z którymi interakcja jest niezbędna w ramach świadczenia usług, takim jak dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy platform do wysyłania e-maili lub dostawcom, którzy wykonują działalności techniczne w zakresie konserwacji, włączając w to konserwację urządzeń sieciowych, a także sieci komunikacji elektronicznej, dostawcom usług płatniczych w obszarze płatności elektronicznych).

Dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim, z którymi fantop.pl związane jest bieżącymi zobowiązaniami umownymi dotyczącymi usług potrzebnych do wykonywania czynności (np. kurierzy mający dostarczać produkty, osoby, spółki lub profesjonalne firmy udzielające wsparcia i porad w kwestiach administracyjnych, prawnych, podatkowych, finansowych oraz kwestiach dotyczących windykacji należności związanych z wykonywaniem usług).

Dane osobowe zostaną przekazane na żądanie właściwego urzędu skarbowego lub innych organów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe nie są przeznaczone do publikowania lub rozpowszechniania.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane na cele świadczeniausług i zobowiązań umownych będą przechowywane przez fantop.pl przez okres ściśle niezbędny do wykonania żądanych usług i do poprawnego wykonania zobowiązań umownych. Jako że dane te są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług i wykonywania zobowiązań umownych, fantop.pl może je zatrzymać przez dłuższy okres, zwłaszcza w zakresie chroniącym interesy fantop.pl przeciwko roszczeniom powstałym na skutek świadczenia usług.

W każdym wypadku fantop.pl określa okres zatrzymywania danych związanych z jakimikolwiek zamówieniami i zakupami na 24 miesiące.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych ze zgodnością z przepisami prawa będą przechowywane przez fantop.pl i przez okres przewidziany przez konkretne zobowiązania prawne lub zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z marketingiem i profilowaniem będą przechowywane przez fantop.pl do chwili cofnięcia zgody udzielonej przez Państwa i odnawiane okresowo. Po wycofaniu zgody, fantop.pl nie będzie więcej wykorzystywać Państwa danych osobowych do właściwych celów, ale może je zachować, zwłaszcza w zakresie chroniącym interesy fantop.pl przed możliwymi zobowiązaniami związanymi z takim przetwarzaniem.

Dane osobowe przetwarzane w celu miękkiego spamu będą przetrzymywane do momentu otrzymania sprzeciwu odnośnie do otrzymywania takich informacji, który można wyrazić, klikając link znajdujący się u dołu każdej wiadomości e-mail z taką treścią.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdym momencie Państwo, jako osoby, których dane dotyczą, są uprawnieni do:

 • zażądania dostępu do swoich danych osobowych (i/lub kopii takich danych), jak również informacji na temat ich obecnego przetwarzania;
 • zażądania wprowadzenia korekty lub aktualizacji swoich danych osobowych przetwarzanych przez fantop.pl, jeśli są one niekompletne lub stały się nieaktualne;
 • zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych fantop.pl, gdy uważają Państwo przetwarzanie za niepotrzebne lub nielegalne;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli twierdzą Państwo, że Państwa informacje osobowe nie są poprawne, niezbędne lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli sprzeciwiają się Państwo ich przetwarzaniu;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, używając podstaw prawnych odnoszących się do konkretnej sytuacji, które według Państwa powinny skutkować zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez fantop.pl;
 • wycofania się ze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem i profilowaniem oraz sprzeciwić się przetwarzaniu ich w celach związanych z miękkim spamem. Przypominamy, że zgoda na otrzymywania informacji promocyjnych związanych z marketingiem i profilowaniem nie ogranicza się tylko do automatycznych systemów bez ingerencji operatora (np. e-mailem), lecz dotyczy także tradycyjnej formy kontaktu, np. poczty. Zawsze istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych, nawet w sposób rozproszony, np. decydując się na otrzymywanie informacji tylko pocztą i zaprzestanie otrzymywania informacji za pomocą systemów automatycznych (e-mailem).

Proszę pamiętać, że dane osobowe przekazane fantop.pl mogą zostać zmienione w każdym momencie, za pomocą sekcji „zmień dane” w aplikacji lub pisząc na adres: kenobi@kenobi.pl. Mogą Państwo skorzystać z powyższych praw za pomocą metod wskazanych powyżej.

Informujemy, że, dla celów marketingowych, w każdym momencie mogą się Państwo wycofać z otrzymywania informacji handlowych, pisząc na adres e-mail podany powyżej lub, w przypadku informacji otrzymywanych za pomocą narzędzi IT, postępując zgodnie z procedurą zgodną ze standardowym informowaniem (poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji”).

Można zrezygnować z otrzymywania miękkiego spamu, używając odpowiedniego linka znajdującego się u dołu każdej wiadomości e-mail (poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji”).

Zgoda na przetwarzanie w celach profilowania może być wycofana poprzez zmianę, w każdej chwili, preferencji w profilu użytkownika, co można wykonać w aplikacji lub pisząc na adres e-mail podany powyżej.

Fantop.pl informuje również, że w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru (np. odpowiedniego do Państwa miejsca zamieszkania), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityk prywatności wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r. Fantop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji jej treści, częściowo lub całkowicie, w wyniku zmian w obowiązującym ustawodawstwie. Fantop.pl poinformuje Państwa o tych zmianach zaraz po ich wprowadzeniu i będą one wiążące od razu po opublikowaniu ich w aplikacji. Fantop.pl zaleca wracać do tej sekcji regularnie, aby być na bieżąco z najnowszą wersją Polityki prywatności, aby zawsze być świadomym metod pobierania i wykorzystywania danych osobowych przez Fantop.pl

Pobieranie danych dot. płatności za zamówienie

Informujemy, że w związku z twoim zamówieniem, twoje dane osobowe odnoszące się w szczególności do twojej tożsamości, miejsca zamieszkania, statusu, numeru telefonu, adresu e-mail, karty bankowej i numerów rachunku bankowego lub do zawieranych przez ciebie transakcji lub do płatności, których dokonujesz są przetwarzane przez MBank , Wbk , Paypal, Dotpay , Payu , Pocztę Polską oraz Firmę kurierską DPD.

Zbieranie danych osobowych na te cele jest obowiązkowe. Bez tych danych osobowych twoja transakcja może się opóźnić lub jej realizacja będzie niemożliwa a zamówienie zostanie anulowane.

 

NASZ SKLEP WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z naszego sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej dotyczącej cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego fantop.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego  tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego fantop.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego fantop.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego, opuszczenia Sklepu Internetowego fantop.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a)      Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego empik.com, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b)      Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c)      Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d)      Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

e)      Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

f)       Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl